Slumpvis valt foto från senaste månadens fiskar
Metebolaget


Fiskekompaniet

PopUp Tackle

Hammarsjöns sportfiske

Sportfiskedepån


Anmälningar från Testebo och Inre fjärden.
När ni anmäler från Testeboån och Inre fjärden i Gävle så tänk på att dessa räknas som samma vatten och alltså bara får representeras av 2 fiskar per art. Utnora räknas som kusten Gävle och är därmed ett eget vatten. [länk]

Årets sista månadsfisk går till Mona Widén för en lake på 2871 gr tagen i Nissan.


Fisk anmälda sista veckan: 2

Senast i forumet:
Karp klass
- Dan D (6/1 10:53)